top of page

מהם השקדים? מהו השקד השלישי?

בחלקו האחורי של הלוע קיימים מס' מבנים הקשורים למערכת הלימפה המכונים 'שקדים'. משני צידי הלוע, בחלקו האחורי נמצאים שקדי החיך (Palatine tonsills) ואילו מוכרים לרוב כ השקדים. בנוסף נמצאת רקמת  לימפה בחלקו האחורי העליון של הלוע, איזור המכונה השקד השלישי (אדנואידים - Adenoids) וכמו כן מצוייה רקמת 'שקדים' בבסיס הלשון (השקדים הלשוניים).

מהו תפקידם של השקדים?

השקדים הם למעשה בלוטות לימפה חיצוניות וככאלה הם משתתפים בהגנה על הגוף מזיהומים הנגרמים על ידי וירוסים וחיידקים. זו הסיבה שבעת זיהומי לוע ניתן לעתים לראות הגדלה של השקדים.

האם שקדים גדולים מעידים בהכרח על בעיה?

שקדים מופיעים בגדלים שונים, הן בילדים והן במבוגרים. שקדים גדולים אינם מעידים בהכרח על בעיה רפואית או זיהום. השקדים גדלים באופן יחסי בילדות ונסוגים בהדרגה עם ההתבגרות אולם ישנם גם מבוגרים רבים עם שקדים מוגדלים מאד שאינם מהווים בעיה עבורם.

כיצד מטפלים בדלקות שקדים?

חלק נכבד מדלקות השקדים הינן וראליות וחלקן חיידקיות. אין הכרח לטפל בכל דלקת שקדים באנטיביוטיקה ומומלץ להיוועץ ברופא המשפחה או רופא הילדים באשר לטיפול בדלקות אילו.

מתי יש להסיר את השקדים?

ככלל, מומלץ להסיר את השקדים אם הסיכון בהימצאותם עולה על התועלת שבהם.

אחת הסיבות הנפוצות להסרת שקדים במבוגרים  הינה דלקות חוזרות הנגרמות מזיהום חיידקי (על פי רוב מחיידק המכונה Streptoccocous) ובמיוחד אם היו גם אירועי זיהום במורסה (אבצס פריטונסילרי) . בספרות הרפואית קיימים מספרים באשר לכמות הדלקות בשנה המחייבת כריתת שקדים אך יש להביא בחשבון גורמים נוספים ומומלץ להיוועץ ברופא אף אוזן גרון מנתח לשם הערכה.

סיבה נוספת לכריתת השקדים היא במידה והשקדים מוגדלים במידה הגורמת להפרעות נשימה בשינה. מנחירות ועד דום נשימה.  זו הסיבה הנפוצה להסרתם בילדים.

 

ישנן סיבות נוספות כגון ריח פה לא נעים ואפילו שינויים בקול ויש לדון בכך עם הרופא.

 

סיבה נוספת המחייבת בדיקה, הערכה ולעתים הסרה של השקד לבדיקה היא אסימטריה בגודל השקדים או הימצאות 'פצע' או כיב על גבי השקד. ממצאים אילו עשויים להוות עדות לבעיה חמורה המחייבת בדיקה ללא דיחוי.

bottom of page